COOL - Coulutus On Line

Projekti liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kansainväliseen Communities On Line (COL) –hankkeeseen, jossa toiminta kohdistetaan niihin käytännön ongelmiin, jotka harvaanasutuilla alueilla tekevät tehokkaan palveluiden jakamisen kotitalouksille ja yrittäjille vaikeaksi. Yhtenä mahdollisuutena asioiden sujuvuuden parantamiseksi nähdään uuden informaatioteknologian hyväksikäyttö. On arvioitu, että suuri määrä palveluja voitaisiin hoitaa tehokkaammin uudenlaisen lähestymistavan ja uuden tekniikan avulla. Näiden palveluihin kuuluvat mm. sairaanhoito ja muut sosiaalipalvelut, työvoimapalvelut, koulutus, yritystoiminnan edistäminen, kaavoitus ja verotus.
COL-hankkeessa on mukana Lapista Muonio, Simo ja Pello sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Lapin kunnat keskittävät toimintansa hieman eri osa-alueille. Palvelujen tarjoamiseen ratkaisu-vaihtoehtona päädyttiin tietotupatoiminnan käynnistämiseen kunnissa. Toiminnan tuloksena julkisten palvelujen saatavuus paranee ja luodaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja palvelujen tarjoamiseen uuden teknologian avulla.

Tietotupatoiminnan lisäksi kunnissa tehostetaan kotisairaanhoitajien toimintaa ja parannetaan kotisairaanhoidon palveluiden saatavuutta käyttämällä hyväksi tietotekniikkaa. Projektin kolmantena painopistealueena on teledemokratian edistäminen kunnissa.

Tietotupaan palkataan tukihenkilö, jolle annetaan Coulutus on line -hankkeessa suunniteltava ja toteutettava koulutus, joka sisältää tietoteknisen osaamisen kouluttamisen, asiakaspalveluun ja ohjaamiseen opastamisen sekä palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen perehdyttämisen. Tietotupahenkilö toimii tuvassa kuntalaisten apuna, jolloin kynnys käyttää tietotuvan tarjoamia palveluja madaltuu. Koulutusta annetaan myös kuntien hallintohenkilöstölle (tavoitteena edistää teledemokratiaa ja lisätä tietämystä mahdollisista uusista palveluista) sekä kotisairaanhoitajille uuden teknologian hyödyntämiseksi työssään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kuntien koulutusorganisaatioiden kanssa

Yhteistyökumppanit:

  • Kemi-Tornion AMK, kansainvälinen osasto
  • Muonion kunta: Yhteistyöorganisaationa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Pellon kunta: Yhteistyöorganisaationa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Simon kunta: Yhteistyöorganisaationa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Kuntien koulutusorganisaatiot: Yhteistyöorganisaationa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. (mahdollisesti Länsi-Lapin ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä)

Aikataulu:

1.5.2000 - 30.9.2001

Rahoittajat:

TE-keskus, tavoite 1-ohjelma tpk 2.4

Lisätietoja:

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK