amk seppala B 10 2012 PKI.jpg
tyhja_banneri.jpg
  Tiina Seppälä (toim.)
  Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja – Pohjoisen kulttuuri-instituutti | Arts, Cultural Collaborations and New Networks – The Institute for Northern Culture
   
  Pohjoisen kulttuuri-instituutti (PKI) on luova tutkimus-, taide-, koulutus- ja osaamisverkosto. Se perustuu Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen edustamillaan kulttuuri-, kuvataide- ja media-aloilla.

Pohjoisen kulttuuri-instituutti tarjoaa niin kulttuuri-, taide- ja media-alan kehittämisorganisaatioille, museoille ja kokoelmien ylläpitäjille, kuntien kulttuuritoimille, kulttuurialan työntekijöille ja harrastajille kuin kulttuuripalveluita hyödyntäville tahoillekin mahdollisuuden yhteistyöhön koulutuksen, taiteen ja tutkimuksen tuottajien kanssa.

Pohjoisen kulttuuri-instituutti aloitti toimintansa 1.1.2012. Instituutin perustamista valmisteleva hanke kesti lokakuusta 2009 joulukuuhun 2012. Kirja Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja kertoo instituutin perustamisvaiheesta sekä sen tuloksista. Teoksessa esitellään PKI:n monipuolisen toiminnan laajaa kirjoa. Kyseessä on läpileikkaus, johon on valikoitunut muutamia konkreettisia esimerkkejä.

Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisen osan artikkeleissa PKI:n oppilaitosten opettajat ja henkilökunnan edustajat kirjoittavat keskeisistä instituuttiin liittyvistä teemoista – taiteesta, kulttuurista, pohjoisuudesta. He myös kuvaavat instituutin konkreettista toimintaa muun muassa erilaisten projektien, yhteisen tutkimus- ja koulutustoiminnan sekä alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmista.

Toinen osa esittelee PKI:n oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien yhdessä tekemiä yhteistyöprojekteja. Saamme kuulla esimerkiksi Kukkolankosken yhteisötaideprojektista, Arktiset tulet -elokuvan tuotannosta, lumikappelin rakentamisesta, taidelähtöisestä toiminnasta ikäihmisten kanssa ja vuorovaikutteisista 3D-projektioista. Kaikki projektit on toteutettu PKI:n oppilaitosten yhteistyönä.

Kolmannessa osassa kuullaan sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori korostaa, että saamelaiskulttuuriin liittyvää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä tulisi syventää ja rikastaa entisestään. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja peräänkuuluttaa tiiviimpää yhteistyötä erityisesti kulttuurimatkailuun ja sen kehittämiseen Lapissa.

Kirja päättyy Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtajan, Lapin yliopiston rehtorin ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian johtajan kommenttipuheenvuoroihin. He esittävät Pohjoisen kulttuuri-instituutille erilaisia tulevaisuuden visioita.
   
  Linkki sähköiseen julkaisuun (pdf)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK