amk Parkkila B 17 2013 kaynti_ihminen-tietokone.jpg
tyhja_banneri.jpg
  Leena Parkkila
  Ihminen-ihminen ja ihminen-tietokone vuorovaikutus - KÄYNTI – Käynnissäpidon tiedonhallinta
   
  Tämä raportti keskittyy osittain sekä työpaketteihin 4 että 5. Työpaketissa 4 tavoitteena oli tutkia käyttäjän ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta painottaen erityisesti käyttöliittymän käytettävyyttä. Työpaketissa 5 tavoitteena oli tutkia mm. käynnissäpidon toimintamalleja kunnossapidon ja käyttöhenkilöstön välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi käynnissäpitotoimintaan siirtymiseksi. Käynnissäpidolla tarkoitetaan käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön yhteistyötä, jolla pyritään teollisuuslaitoksen häiriöttömän käynnin turvaamiseen. Projektin muiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan avointa vuorovaikutuskäytäntöä.

Tämän raportin tavoitteena oli selvittää vuorovaikutuksen termistöä, millaista on hyvä vuorovaikutus ja millaisia ongelmia sekä haasteita vuorovaikutuksessa esiintyy. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ihminen-tietokone-vuorovaikutuksessa käyttöliittymän käytettävyyteen ja käyttäjäkeskeisyyteen liittyviä asioita huomioiden myös käyttäjien tunteet, motiivit, motivaation ja asenteet. Raportissa oli tavoitteena selvittää myös kunnossapidon ja käytön henkilöstön sekä ihminen-tietokone-vuorovaikutuksen nykytila pohjautuen aikaisempien projektien tuloksiin. Tarkastelussa oli myös käytön ja kunnossapidon yhteistyö käyttäjäkunnossapidossa.

Tuloksena syntyi työpajan kehittämiskysymys: ”Millaista on hyvä käynnissäpitotoiminta?”. Lisäksi muodostui teoriasta käytäntöön ehdotuksia opastavan / kysyvän käyttöliittymän suunnitteluun.

Tämä projektiraportti tehtiin osana Kemi-Tornion AMK:n Tekniikan TKI-yksikön koordinoimaa KÄYNTI-projektia, joka toteutetaan ajalla 1.1.2012 - 30.6.2013. Projektille haettiin jatkoaikaa 31.10.2013 asti. Projektissa tutkitaan ja kehitetään käynnissäpitoon liittyvää tiedonhallintaa teollisuuden tarpeisiin.
   
  Linkki sähköiseen julkaisuun (pdf)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK